HSSV lớp ĐTCN220 thực tập tại doanh nghiệp năm học 2021-2022

Ngày đăng :02/03/2022

HSSV lớp ĐTCN220 thực tập tại doanh nghiệp năm học 2021-2022

        Thực tập tốt nghiệp là mô đun được bố trí thực hiện ở cuối chương trình đào tạo sau khi học sinh sinh vinê hoàn tất các nội dung đào tạo tại trường.

       Là đợt thực tập bắt buộc đối với học sinh sinh viên hệ chính quy nhằm tạo điều kiện cho học sinh sinh viên thâm nhập thực tiễn, củng cố những kiến thức đã được học ở Trường, gắn việc học tập với thực tiễn; tạo điều kiện cho học sinh sinh viên phát huy khả năng tư duy sáng tạo trong thực tiễn rèn luyện những kỹ năng mềm, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của doanh nghiệp; Vận dụng được các kiến thức đã học tại trường vào sản xuất thông qua việc chủ động thực hiện các công việc để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp; thực hiện tốt hơn kỷ luật lao động và an toàn lao động trong sản xuất; rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình sản xuất.

        Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, khoa Điện tử đã phối hợp với phòng Công tác HSSV và Quan hệ doanh nghiệp tổ chức đưa HSSV lớp ĐTCN220 (nghề Điện tử công nghiệp) đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp như Công ty TNHH Sơn Ca (phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức), Công ty Year 2000 (phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức); Thời gian thực tập tốt nghiệp 22/02/2022 đến 16/04/2022.

         Một số hình ảnh HSSV lớp ĐTCN220 thực tập tại doanh nghiệp:

1) HSSV lớp ĐTCN220 thực tập tại Công ty TNHH Sơn Ca:

Công việc: dán loa và hàn linh kiện vào loa, Hàn công tắc nguồn

2) HSSV lớp ĐTCN220 thực tập tại Công Ty TNHH YEAR 2000​:

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content