Hình ảnh phòng thực hành của nhóm nghề Tin học và Kinh tế

Ngày đăng :28/06/2021

Nhóm nghề Tin học và Kinh tế của trường gồm các nghề :

-  Thiết kế đồ họa

-  Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

-  Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người đăng: Nguyễn Trần Thanh Tâm