Hình ảnh phòng xưởng thực hành Nghề Điện công nghiệp

Ngày đăng :28/06/2021

Nghề Điện công nghiệp gồm các phòng / xưởng thực hành sau :

- Phòng thực hành Khí nén thủy lực

- Phòng thực hành Điện cơ bản

- Phòng thực hành PLC

- Phòng thực hành Trang bị điện

- Phòng thực hành Máy điện

- Phòng thực hành Quấn dây

Người đăng: Nguyễn Trần Thanh Tâm