Hình ảnh phòng xưởng thực hành Nghề Cắt gọt kim loại

Ngày đăng :28/06/2021

Nghề Cắt gọt kim loại gồm các phòng / xưởng thực hành :

- Phòng thực hành Máy tiện

- Phòng thực hành Máy tiện nâng cao

- Phòng thực hành Nguội - Gò

- Phòng thực hành Hàn

- Phòng thực hành CNC & Phay bào

Người đăng: Nguyễn Trần Thanh Tâm