Hội nghị viên chức, người lao động NH 2020 – 2021

Ngày đăng :01/12/2020

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019 - 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, vào 8g sáng ngày 21/11/2020, trường đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021.Tham dự Hội nghị có ông Trần Thanh Quang – Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận Thủ Đức.

Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đại biểu:

  • Ông Trần Ngọc Cường – Hiệu trưởng
  • Bà Lê Thị Ngọc Thuần – Phó Hiệu trưởng
  • Bà Lê Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch công đoàn

Đoàn thư ký gồm 2 đại biểu :

  • Bà Nguyễn Thu Vân
  • Bà Dương Giang Minh Tâm

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và kế hoạch của năm 2020-2021; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức,NLĐ năm học 2019-2020 ; báo cáo công khai tài chính và quyết toán thu chi nguồn ngân sách nhà nước; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020-2021; Dự thảo quy chế dân chủ cơ sở NH 2020 – 2021

Ông Trần Ngọc Cường - Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo tóm tắt nhiệm vụ NH 2019-2020 và kế hoạch NH 2020-2021

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thông qua báo cáo kết quả thực hiện NQ Hội nghị viên chức năm 2019-2020

Bà Phạm Thị Nàng thông qua báo cáo công khai tài chính và quyết toán thu chi nguồn ngân sách NN

Ông Trầm Minh Tuấn thông qua dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2019 - 2020

Bà Lê Thị Ngọc Thuần - Phó HT nhà trường thông qua dự thảo quy chế dân chủ cơ sở NH 2020-2021

Hội nghị cũng tiến hành bầu cử để bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022. Kết quả có 3 đồng chí đắc cử vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022 như sau :

  • Đồng chí Trần Hữu Phong
  • Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng
  • Đồng chí Triệu Thị Tuyết Linh

Hội nghị cũng tiến hành cho các phòng ban ký giao ước thi đua NH 2020 - 2021

Sau khi nghe các báo cáo tham luận, góp ý, bổ sung, toàn thể đại biểu tham gia Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị viên chức, NLĐ năm học 2020 - 2021.

Tập thể chụp ảnh lưu niệm

 

Người đăng: Nguyễn Trần Thanh Tâm