CTY TNHH Đầu Tư TM VMF Tuyển 15 – 20 Nam điện lạnh

Ngày đăng :12/05/2016

CTY TNHH Đầu Tư TM VMF

Vị trí : 15 – 20 Nam điện lạnh

Tuổi : 18 – 35t

Trình độ : 3/7 trở lên

Chuyên môn : Lắp đặt , thi công hệ

thống điện lạnh

Lương : Thỏa thuận

Thời gian : Hành chánh

Kinh nghiệm : Ưu tiên

Nơi làm việc :TP.HCM

Liên hệ : 281 Võ Văn Ngân, P.Linh

Chiểu, Thủ Đức

Số điện thoại : 01265 988 288 Cô

Thảo

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content