Tuyển 2 Nam KTV tin học

Ngày đăng :12/05/2016

Cửa hàng DV Viễn Thông

Thành Đạt Compute

Vị trí : 2 Nam KTV tin học

Tuổi : 18 – 30t

Trình độ : TC trở lên

Chuyên môn : Sửa chữa máy tính ,

máy in

Lương : 3.5tr/tháng

Thời gian : Hành chánh

Kinh nghiệm : 1 năm

Nơi làm việc :P.Bình Thọ, Thủ Đức

Liên hệ : 281 Võ Văn Ngân, P.Linh

Chiểu, Thủ Đức

Số điện thoại : 01265 988 288 Cô

Thảo

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content