Tuyển 20 Nam Thợ Hàn – Cơ khí

Ngày đăng :12/05/2016

Vị trí : 20 Nam Thợ Hàn – Cơ khí

Tuổi : 18 – 45t

Trình độ : 3/7 trở lên

Chuyên môn : Hàn CO2, đọc bản vẽ

Lương : 5 – 8tr

Thời gian : Hành chánh

Kinh nghiệm : Ưu tiên

Nơi làm việc :KM 15, Xa Lộ Hà Nội

Liên hệ : 281 Võ Văn Ngân, P.Linh

Chiểu, Thủ Đức

Số điện thoại : 01265 988 288 Cô

Thảo

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content