KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢNG DẠY - PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CÁC LỚP VĂN HÓA/ HỌC PHẦN 1 - KHÓA 18 . Năm học 2015 - 2016

Ngày đăng :06/09/2015

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THỦ ĐỨC

KHOA CƠ BẢN

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢNG DẠY HỌC PHẦN 1 - KHÓA 18

Năm học 2015 - 2016

 

I. Tiến độ thời gian :

 

          - Thời gian thực hiện giảng dạy  học phần 1 từ 07/9/2015 – 30/11/2015 (Thứ 2 đến Thứ 6)

          - Ôn tập hết HP1 từ  02/11 – 06/11/2015

          - Kiểm tra kết thúc HP1 : 09/11 và 10/11/2015

 

II. Phân công  giáo viên giảng dạy:

 

LỚP HỌC BUỔI SÁNG

Lớp

Giáo viên

Họ và tên

Số tiết/tuần

Phòng

Ghi chú

VH1

GVCN

Triệu Thị Tuyết Linh

2 tiết

A1.013

LỚP ĐỊNH HƯỚNG

1

Toán ĐS

Dương Giang Minh Tâm

6 tiết

Toán HH

Lê Thị Thu Yến

3 tiết

Ngữ Văn

Lê Thị Đào

5 tiết

Vật Lý

Triệu Thị Tuyết Linh

6 tiết

Hóa Học

Nguyễn Thị Cúc

5 tiết

VH2

GVCN

Nguyễn Thành Ba

2 tiết

A1.12

LỚP ĐỊNH HƯỚNG

2

Toán ĐS

Vũ Tiến Bảo Đăng

6 tiết

Toán HH

Nguyễn Lộc An

3 tiết

Ngữ Văn

Phan Thị Thùy Trang

5 tiết

Vật Lý

Triệu Thị Tuyết Linh

6 tiết

Hóa Học

Nguyễn Thành Ba

5 tiết

VH3

GVCN

Nguyễn Thị Cúc

2 tiết

A1.11

LỚP ĐỊNH HƯỚNG

3

Toán ĐS

Nguyễn Lộc An

6 tiết

Toán HH

Vũ Tiến Bảo Đăng

3 tiết

Ngữ Văn

Cát Thị Ngọc Oanh

5 tiết

Vật Lý

Nguyễn Thị Cúc

6 tiết

Hóa Học

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

5 tiết

VH4

GVCN

Lê Thị Đào

2 tiết

A1.10

 

Toán ĐS

Dương Giang Minh Tâm

6 tiết

Toán HH

Lê Thị Thu Yến

3 tiết

Ngữ Văn

Lê Thị Đào

5 tiết

Vật Lý

Đỗ Văn Nghĩa

6 tiết

Hóa Học

Nguyễn Thành Ba

5 tiết

VH5

GVCN

Nguyễn Lộc An

2 tiết

A1.8

 

Toán ĐS

Nguyễn Lộc An

6 tiết

Toán HH

Vũ Tiến Bảo Đăng

3 tiết

Ngữ Văn

Đỗ Thị Thu Hiếu

5 tiết

Vật Lý

Nguyễn Thị Cúc

6 tiết

Hóa Học

Nguyễn Thành Ba

5 tiết

VH6

GVCN

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

2 tiết

A1.7

 

Toán ĐS

Lê Thị Thu Yến

6 tiết

Toán HH

Dương Giang Minh Tâm

3 tiết

Ngữ Văn

Cát Thị Ngọc Oanh

5 tiết

Vật Lý

Đỗ Văn Nghĩa

6 tiết

Hóa Học

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

5 tiết

LỚP HỌC BUỔI CHIỀU

VH7

GVCN

Phan Thị Thùy Trang

2 tiết

A0.13

 

Toán ĐS

Trần Hữu Phong

6 tiết

Toán HH

Lê Thị Thu Yến

3 tiết

Ngữ Văn

Phan Thị Thùy Trang

5 tiết

Vật Lý

Triệu Thị Tuyết Linh

6 tiết

Hóa Học

Nguyễn Thành Ba

5 tiết

VH8

GVCN

Đỗ Văn Nghĩa

2 tiết

A1.12

 

Toán ĐS

Trần Hữu Phong

6 tiết

Toán HH

Lê Thị Thu Yến

3 tiết

Ngữ Văn

Lê Thị Đào

5 tiết

Vật Lý

Đỗ Văn Nghĩa

6 tiết

Hóa Học

Nguyễn Thành Ba

5 tiết

VH9

GVCN

Vũ Tiến Bảo Đăng

2 tiết

A1.11

 

Toán ĐS

Vũ Tiến Bảo Đăng

6 tiết

Toán HH

Nguyễn Lộc An

3 tiết

Ngữ Văn

Lê Thị Đào

5 tiết

Vật Lý

Đỗ Văn Nghĩa

6 tiết

Hóa Học

Nguyễn Thị Cúc

5 tiết

VH10

GVCN

Nguyễn Thị Hoa

2 tiết

A1.10

 

Toán ĐS

Vũ Tiến Bảo Đăng

6 tiết

Toán HH

Trần Hữu Phong

3 tiết

Ngữ Văn

Đỗ Thị Thu Hiếu

5 tiết

Vật Lý

Triệu Thị Tuyết Linh

6 tiết

Hóa Học

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

5 tiết

VH11

GVCN

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

2 tiết

A1.8

 

Toán ĐS

Nguyễn Lộc An

6 tiết

Toán HH

Vũ Tiến Bảo Đăng

3 tiết

Ngữ Văn

Phan Thị Thùy Trang

5 tiết

Vật Lý

Nguyễn Thị Cúc

6 tiết

Hóa Học

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

5 tiết

 

GHI CHÚ : LỚP ĐỊNH HƯỚNG SẼ HỌC TĂNG TIẾT  THEO KẾ HOẠCH CỦA LỚP ĐỊNH HƯỚNG

 

Ngày 03 tháng 09 năm 2015

                                                                        P.Trưởng Khoa

                                                                        Triệu Thị Tuyết Linh

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content