KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢNG DẠY CÁC LỚP VĂN HÓA KHÓA 18 . Năm học : 2015 – 2016

Ngày đăng :06/09/2015

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THỦ ĐỨC

KHOA CƠ BẢN

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢNG DẠY CÁC LỚP VĂN HÓA KHÓA 18

Năm học : 2015 – 2016

 

  1. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN

- Ngày khai giảng: 07/09/2015.

- Thời gian thực hiện : 31 tuần học và 2 tuần ôn tập tốt nghiệp.

 

Học phần

Thời gian

Kiểm tra hết HP

HP1

( 09 tuần )

07/09/2015 – 07/11/2015

09/11/2015 và 10/11/2015

HP2

( 10 tuần )

16/11/2015 – 24/01/2016

25/01/2015 và 26/01/2016

HP3

( 12 tuần )

22/02/2016 – 06/05/2016

16/05/2016 và 17/05/2016

Ôn Tốt nghiệp

( 2 tuần )

30/05/2016 – 10/06/2016

13/06/2016 và 14/06/2016

 

 

  1. PHÂN PHỐI SỐ TIẾT VÀ NỘI DUNG GIẢNG DẠY
  1. Số tiết: Giờ học : 25 tiết/ tuần. Tổng cộng : 775 tiết/khóa

Cụ thể :

  • Toán: ĐS       6 tiết/ tuần x31 = 186 tiết
  • Toán: HH      3 tiết/ tuần x31 =  93 tiết
  • Văn:                5 tiết/ tuần x31 = 155 tiết
  • Hóa:                5 tiết/ tuần x31 = 155 tiết
  • Lý:                  6 tiết/ tuần x31 = 186 tiết

* Riêng lớp định hướng tăng thêm 3 tiết  Toán ĐS / tuần. Giờ học : 28 tiết / tuần.

 2. Nội dung: Căn cứ theo số tiết, các tổ trưởng bộ môn làm nội dung chi tiết và triển khai cho giáo viên bộ môn thực hiện.

  1. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Buổi sáng

Buổi chiều

Lớp

Phòng học

GVCN

Lớp

Phòng học

GVCN

VH1

A 0.13

Triệu Thị Tuyết Linh

VH7

A 0.13

Phan Thị Thùy Trang

VH2

A 1.12

Nguyễn Thành Ba

VH8

A 1.12

Đỗ Văn Nghĩa

VH3

A 1.11

Nguyễn Thị Cúc

VH9

A 1.11

Vũ Tiến Bảo Đăng

VH4

A 1.10

Lê Thị Đào

VH10

A 1.10

Nguyễn Thị Hoa

VH5

A

1.7

Nguyễn Lộc An

VH11

A

1.7

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

VH6

A

 1.8

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

 

 

 

 

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2015

       P.TRƯỞNG KHOA

       Triệu Thị Tuyết Linh

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content